Průběh likvidace

Průběh likvidace

Naše vzájemná spolupráce s klientem obnáší tři hlavní záchytné body. Než se společně vydáme na moře, je potřeba zajistit loď (výběr nejvýhodnějšího produktu pojišťovny), navigace (spravování pojistek) a pomoc v případě potíží (pojistná událost). Podívejme se podrobněji na to, jak postupovat v případě likvidace pojistné události.

1) Vyhlaste poplach

 Nejdůležitější ze všeho je zpravit nás o tom, že jste utrpěli újmu a je potřeba od pojišťovny požadovat finanční odškodnění. Musíme vědět, že je potřeba spustit kotvu a začít pracovat.

2) Analýza poškození lodi

Sejdeme se s vámi a shromáždíme veškeré podklady, data a informace o celé události. Následně vypracujeme text pro zaslání pojišťovně, který s vámi samozřejmě před odesláním zkonzultujeme.

3) Volání o pomoc

Informujeme pojišťovnu o vzniku pojistné události. Ze zkušeností víme, jak to udělat, aby se předešlo špatnému nahlášení a tím i následnému prodloužení doby plnění pojistné události.

4) Víc informací

Jelikož jsme splnili veškeré podmínky pro správné ohlášení pojistné události, pojišťovna musí na jejím vyřízení pracovat hned. Poptá potřebné dokumenty.

5) Máte babu

Teď už je to na vás. Jakmile nám dodáte potřebné dokumenty vyžádané od pojišťovny, splnily se všechny podmínky k úspěšnému pojistnému plnění.

6) Výplata

Pojišťovna má povinnost vyplatit vám peníze ve lhůtě, která je stanovená ve smlouvě. Na tu při sjednání pojistné smlouvy samozřejmě dohlížíme.