Průběh spolupráce

Průběh spolupráce

Jsme připraveni za vás vést veškerá jednání s pojišťovnami. Zároveň tuto formu kooperace preferujeme, protože „jsme v obraze“ po celou dobu. Podívejme se, jak běžně probíhá spolupráce s našimi klienty.

1) Zmapování terénu

Nejdříve ze všeho probíhá audit již uzavřených pojištění. Potom zmapujeme vás a vaši podnikatelskou činnost a stanovujeme riziko předmětu pojištění. Po podepsání plné moci vás už při jednání s pojišťovnami můžeme zastupovat.

2) Oslovujeme pojišťovny

Zasíláme ověřeným pojišťovnám poptávku po jejich produktech přesně podle vašich požadavků. Na českém trhu působí přes 50 pojišťoven, ne všechny však jsou stoprocentně důvěryhodné.

3) Analýza

Podrobíme nabídky pojišťoven podrobnému zkoumání. Roli hraje nejenom pojistná částka, ale i další faktory, které nejsou na první pohled patrné. V této fázi jsme pro svého klienta filtrem, který oddělí kvalitní nabídky od těch méně výhodných.

4) Výběr

Ten samozřejmě necháváme na vás. Vybíráte ale jen z kvalitních nabídek. Každá z nich má určitá specifika, která s vámi před finálním rozhodnutím konzultujeme.

5) Drobnohled

 Během doby trvání pojistné smlouvy jsme stále k dispozici při jakémkoliv poradenství. Smlouvy zároveň spravujeme a průběžně konzultujeme případná rizika vznikající ve vaší podnikatelské činnosti.

6) Likvidace

Likvidace pojistné události vyřizujeme za vás.