Bc. Michal Mencl

Bc. Michal Mencl

Ředitel společnosti Bohemia Brokers

Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze a od roku 1991 vstoupil do České pojišťovny na obchodní pozici. Tu vykonával až do roku 1998, kdy se stal ředitelem pobočky České pojišťovny v Kladně. Jako manažer vedl kolem 100 podřízených. Po pěti letech se ale rozhodl kariéru ve velké společnosti opustit a v roce 2003 založil společnost Bohemia Brokers.

Proč jste se rozhodl ukončit slibnou kariéru v České pojišťovně?

Práce v České pojišťovně mi dala velké množství zkušeností a také mi mnohé ukázala. Kromě ryze profesních záležitostí, které zužitkovávám v Bohemia Brokers, jsem si také vytříbil osobní preference. Jako ředitel kladenské pobočky jsem si uvědomil, že časté cestování a oficiality mě tolik nenaplňují. Zjistil jsem, že jsem svým založením spíše obchodník.

Proto jste se rozhodl založit vlastní firmu?

Přesně tak. Pojal jsem přesvědčení, že jsem už získal dost zkušeností na to, aby se ze mě stal podnikatel. A navíc jsem zatoužil dělat některé věci trochu jinak, flexibilněji.

Co tím máte na mysli?

Velké firmy mají samozřejmě řadu výhod. Nesporné finanční zázemí, větší možnosti uplatnění a podobně. Ale také jsou často neosobní, nepružné v rozhodování a jejich filozofie není vždy totožná s tou mojí.

Takže jste využil svobody podnikání a vydal se vlastní cestou. Jaké hodnoty jsou pro vás důležité?

Abychom byli v očích klienta vnímáni jako transparentní a spolehlivá firma, na kterou se mohou kdykoliv obrátit a budou vědět, že jim vždy kvalifikovaně pomůžeme. Důležitá je samozřejmě také slušnost. Když jsem firmu zakládal, věděl jsem jasně, že chci s klienty budovat dlouhodobé a korektní vztahy. A trochu neskromně říkám, že mám radost z toho, že to opravdu funguje. Protože pořád rosteme, což se nám dařilo třeba i za finanční krize.

Čeho si na své firmě nejvíce vážíte?

Jednoznačně zaměstnanců. Je mi jasné, že jsou to právě oni, kdo dělají Bohemia Brokers úspěšnou firmou. Převzali hodnoty, o kterých jsem hovořil výše, a mravenčí prací budují vztahy s našimi klienty na opravdu vysoké úrovni.